Υπογραφή  σύμβασης με  τον Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

   Η Εταιρεία ΕΝ-ΕΡΓΟ υπέγραψε την 24 Απριλίου 2013 σύμβαση κατασευής έργου που αφοροά τό έργο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ" συνολικου προυπολογισμου   2.130.000 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ

 Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2017-2013 και έχει διάρκεια περαίωσης 547 ημέρες.

Υπογραφή σύμβασης με τόν Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

      Η Εταιρεία ΕΝ-ΕΡΓΟ υπέγραψε σύμβαση κατασκευής έργου στίς 15 Μαίου 2012 που αφορά "Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της

οδού Καβάφη στόν Ρέντη¨συνολικου προυπολογισμού 2.278.955,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

     Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2017-2013 και έχει διάρκεια περαίωσης 540 ημέρες.

Υπογραφή σύμβασεων .

  Υπεγράφει την 3 Δεκεμβρίου 2014 η σύμβαση που αφορά το έργο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ" προυπολογισμου 2.540.000,00 ευρώ με ΦΠΑ με ενδοομιλική εταιρία.Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα.

 

  Υπεγράφει την 31 Δεκεμβρίου 2014 η σύμβαση της Κ/Ξ ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε- ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε   δαπάνης 5.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΣΤΙΜΑΓΚΑ-ΝΕΜΕΑΣ". Το χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2007-2013.Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

 

UA-36307587-1