Η ΕΝ-ΕΡΓΟ διαθέτει ένα αξιόλογο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών για την εκτέλεση των έργων της στους οποίους οι εργασίες ανατίθενται υπεργολαβικά και ώς σήμερα τους παρείχε απασχόληση σε ποσοστό  70% του εργασιακού έτους.

       Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι περισσότεροι συνεργάτες μας εργάζονται μαζί μας περισσότερο από 15 έτη.

UA-36307587-1