Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας

 Το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας είναι τό δεύτερο καλύτερο μετά της Ηλιούπολης, κατασκευάστηκε από την Εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ και αποπερατώθηκε τό 2006.

Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Δήμου Ελευσίνας

   Η εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ έχει κατασκευάσει τους δύο ποδηλατόδρομους που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.Τό συγκεκριμένο έργο ήταν όραμα του προέδρου της εταιρείας από το 2002.

  Η φύλαξη αυτών όμως από την πλευρά του δήμου ήταν πολύ ελλειπής ,σε σημείο που τελοικά τό μόνο που έμεινε ήταν η οριοθέτησή τών χώρων όταν δεν καταλαμβάνονται απο παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πλακοστρώσεις 2007 Δήμου Περιστερίου

 Τό έργο αυτό αφορά πλακοστρώσεις του Δήμου Πριστερίου σε διαφορα σημεία του Δήμου.

Οδοποιία στην Περιοχή "Πατημα" Μαγούλας

 Η οδοποία του συγκεκριμένου έργου αφορούσε την κατασκευή κρασπεδορείθρων και ασφαλροστρώσεις οδών στην νεοεντασόμενη περιοχή "Πάτημα" Μαγούλας.Τό έργο χρηματοδοτήθηκε από τό Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Μεταμόρφωσης . 1.Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως

Βελτίωση Προσβασιμότητας & Λειτουργικότητας Δήμου Δροσιάς

Τό έργο αυτό αποπερατώθηκε το 2012 και αφορούσε την ανακατασκευή δύο πλατείών Αριάδνης & Αφροδίτης καθώς και την βελτίωση προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των οδών Γρ. Λαμπράκη , Λεωφ. Δημοκρατιας και Κέδρων.Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 "Πράσινη Ζωή στην Πόλη"

2. Πλατεία Δημοκρατίας

Κρασπεδόρειθρα Βαλαρίας

Τό έργο κατασκευή κρασπεδορείθρων της περιοχής Βαλαρίας του Δήμου Μάνδρας ΕΙδυλλίας αφορά την κατασκευή κρασπέδων και διάνοιξη οδών σε νεονεντασσόμενη περιοχή του Δήμου.Σήμερα έχει ολοκληρωθεί τό 80% του έργου και οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω ωφειλών του Δήμου και αδυναμίας του να αναταποκριθεί στίς συμβατικές του υποοχρεώσεις. Η χρηματοδότηση είναι με ίδιους πόρους.Επειτα από παρέμβαση της Δημάρχου μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη των εργασιών.Το έργο αποπερατώθηκε το Απρίλιο του 2017 και ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας χρωστά στον ανάδοχο το σύνολο των λογαριασμών που πραγματοποιήθηκαν μετά την επανέναρξη των εργασιών.

3. Πλατεία Σταυριανού

Τό έργο Αναπλάσεις Πλατειών του Δήμου Μεταμόρφωσης αφορά την ανακατασκευή τριών Πλατειών του Δήμου , την Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως , Πλατεία Δημοκρατίας και την Πλατεία Σταυριανού.Τό έργο αποπερατώθηκε την 31-12-2013 και χρηματοδοτηθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για την Πράσινη ζωή στην Πόλη και ιδιόυς πόρους του Δήμου.

Κρασπεδόρειθρα της Περιοχής Αγ. Αικατερίνης

  Τό έργο κατασκευή κρασπεδορείθρων της περιοχής Αγ. Αικατερίνης του Δήμου Μάνδρας ΕΙδυλλίας αφορά την κατασκευή κρασπέδων και διάνοιξη οδών σε νεονεντασσόμενη περιοχή του Δήμου.Σήμερα έχει ολοκληρωθεί τό 60% του έργου και οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω ωφειλών του Δήμου και αδυναμίας του να αναταποκριθεί στίς συμβατικές του υποχρεώσεις. Η χρηματοδότηση είναι με ίδιους πόρους.Επειτα από παρέμβαση της Δημάρχου μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη των εργασιών.Ηδη ασφαλτοστρώθηκε τμήμα της οδού για την παράκαμψη της λεωφορειακής γραμμης στην οδό Ομήρου. Στο συγκεκριμένο έργο λόγω αδυναμίας επίλυσης προβλημάτων με επικείμενα κτίσματα και αδιαφορίας για την συνέχισή του από την Δημοτική αρχή έγινε αίτηση για διάλυση σύμβασης από την ανάδοχο εταιρία. Και το ρέμμα της Αγίας Αικατερίνης το οποίο διέρχεται από όλο το μήκος της εντασσόμενης περιοχής θα το θυμηθούν στηνεπόμενη καταστροφική πλημμύρα. 

UA-36307587-1