Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας

 Το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας είναι τό δεύτερο καλύτερο μετά της Ηλιούπολης, κατασκευάστηκε από την Εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ και αποπερατώθηκε τό 2006.

Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Δήμου Ελευσίνας

   Η εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ έχει κατασκευάσει τους δύο ποδηλατόδρομους που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.Τό συγκεκριμένο έργο ήταν όραμα του προέδρου της εταιρείας από το 2002.

  Η φύλαξη αυτών όμως από την πλευρά του δήμου ήταν πολύ ελλειπής ,σε σημείο που τελοικά τό μόνο που έμεινε ήταν η οριοθέτησή τών χώρων όταν δεν καταλαμβάνονται απο παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πλακοστρώσεις 2007 Δήμου Περιστερίου

 Τό έργο αυτό αφορά πλακοστρώσεις του Δήμου Πριστερίου σε διαφορα σημεία του Δήμου.

Οδοποιία στην Περιοχή "Πατημα" Μαγούλας

Βελτίωση Προσβασιμότητας & Λειτουργικότητας Δήμου Δροσιάς

Τό έργο αυτό αποπερατώθηκε το 2012 και αφορούσε την ανακατασκευή δύο πλατείών Αριάδνης & Αφροδίτης καθώς και την βελτίωση προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των οδών Γρ. Λαμπράκη , Λεωφ. Δημοκρατιας και Κέδρων.Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 "Πράσινη Ζωή στην Πόλη"

 Η οδοποία του συγκεκριμένου έργου αφορούσε την κατασκευή κρασπεδορείθρων και ασφαλροστρώσεις οδών στην νεοεντασόμενη περιοχή "Πάτημα" Μαγούλας.Τό έργο χρηματοδοτήθηκε από τό Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

UA-36307587-1