Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Γ290 της κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Παραδόθηκε πρός χρήση και ήδη λειτουργεί ο Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ Γ150 στην κοινότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

Κολυμβητική Δεξαμενή Δήμου Μάνδρας

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΡΕΝΤΗ

  Τό έργο αυτό είναι το μοναδικό νόμιμο κολυμβητήριο, με διαστάσεις δεξαμενής 15Χ25, στο Θριάσιο πεδίο και παρ΄ότι εχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας δέν έχει πόρους αφ' ενός μεν να το αποπερατώσει και αφ' ετέρου να τό λειτουργήσει.Εχει κατασκευαστεί με ίδιους πόρρους του Δήμου και σήμερα έχει γίνει διακοπή εργασιών λόγω απροθυμίας του Δήμου να υπογράψει τηνν συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για εργασίες που δέν επροβλέποντο από την αρχική μελέτη του Δήμου και έχει εγκριθεί από τόν Σεπτέμβριο του 2010 από την Τεχνική του Υπηρεσία και την Διεύθυνση Νομαρχίας δυτικής Αττικής.Επειτα από παρέμβαση της δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη αποφασίσθηκε η επανέναρξη των εργασιών.Εως τόν Απρίλιο 2017 αφού λυθούν κάποιες εκκρεμότητες θα έχει παραδοθεί στόν Δήμο.

 

 

 

 

 

 

 

Αποπερατώθηκε και ήδη λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2014  νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην οδό καβαφη στόν Ρέντη.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝΟΔΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

       Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πρός χρήση από Σεπέμβριο του 2016 ο Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός της οδου Πάρνηθος στο Μοσχάτο.

 

UA-36307587-1