Κολυμβητική Δεξαμενή Δήμου Μάνδρας

  Τό έργο αυτό είναι το μοναδικό νόμιμο κολυμβητήριο, με διαστάσεις δεξαμενής 15Χ25, στο Θριάσιο πεδίο και παρ΄ότι εχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας δέν έχει πόρους αφ' ενός μεν να το αποπερατώσει και αφ' ετέρου να τό λειτουργήσει.Εχει κατασκευαστεί με ίδιους πόρρους του Δήμου και σήμερα έχει γίνει διακοπή εργασιών λόγω απροθυμίας του Δήμου να υπογράψει τηνν συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για εργασίες που δέν επροβλέποντο από την αρχική μελέτη του Δήμου και έχει εγκριθεί από τόν Σεπτέμβριο του 2010 από την Τεχνική του Υπηρεσία και την Διεύθυνση Νομαρχίας δυτικής Αττικής.Επειτα από παρέμβαση της δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη αποφασίσθηκε η επανέναρξη των εργασιών.Εως τόν Απρίλιο 2017 αφού λυθούν κάποιες εκκρεμότητες θα έχει παραδοθεί στόν Δήμο.

 

 

 

 

 

 

 

UA-36307587-1