Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Μεταμόρφωσης . 1.Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως

2. Πλατεία Δημοκρατίας

3. Πλατεία Σταυριανού

Κρασπεδόρειθρα της Περιοχής Αγ. Αικατερίνης

  Τό έργο κατασκευή κρασπεδορείθρων της περιοχής Αγ. Αικατερίνης του Δήμου Μάνδρας ΕΙδυλλίας αφορά την κατασκευή κρασπέδων και διάνοιξη οδών σε νεονεντασσόμενη περιοχή του Δήμου.Σήμερα έχει ολοκληρωθεί τό 60% του έργου και οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω ωφειλών του Δήμου και αδυναμίας του να αναταποκριθεί στίς συμβατικές του υποχρεώσεις. Η χρηματοδότηση είναι με ίδιους πόρους.Επειτα από παρέμβαση της Δημάρχου μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη των εργασιών.Ηδη ασφαλτοστρώθηκε τμήμα της οδού για την παράκαμψη της λεωφορειακής γραμμης στην οδό Ομήρου.

Κρασπεδόρειθρα Βαλαρίας

Τό έργο Αναπλάσεις Πλατειών του Δήμου Μεταμόρφωσης αφορά την ανακατασκευή τριών Πλατειών του Δήμου , την Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως , Πλατεία Δημοκρατίας και την Πλατεία Σταυριανού.Τό έργο αποπερατώθηκε την 31-12-2013 και χρηματοδοτηθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για την Πράσινη ζωή στην Πόλη και ιδιόυς πόρους του Δήμου.

   Τό έργο κατασκευή κρασπεδορείθρων της περιοχής Βαλαρίας του Δήμου Μάνδρας ΕΙδυλλίας αφορά την κατασκευή κρασπέδων και διάνοιξη οδών σε νεονεντασσόμενη περιοχή του Δήμου.Σήμερα έχει ολοκληρωθεί τό 80% του έργου και οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω ωφειλών του Δήμου και αδυναμίας του να αναταποκριθεί στίς συμβατικές του υποοχρεώσεις. Η χρηματοδότηση είναι με ίδιους πόρους.Επειτα από παρέμβαση της Δημάρχου μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Ι. Κριεκούκη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη των εργασιών.

Βελτιωση Διαπλάτυνση Επαρχιακης οδού      Βελο-Στιμάγκα-Νεμέα.

Προχωρουν με γρήγορους Ρυθμούς οι εργασίες του ανωτέρω έργου.Ηδη εχουν αποπερατωθεί οι πλακοσκεπείς οχετοι του 1ου τμήματος Νεμέα-Κούτσι καθώς καιν το 80% των χωματουργικών εργασιών.Στο δεύτερο τμήμα Κούτσι-Οινοποιείο προχωρουν οι χωματουργικές εργασίες.Από Σεπτέμβριο θα αρχίσουν οι ασφαλτοστρώσεις στομ πρώτο τμήμα Νεμέα Κουτσι οι οποίες θα κατασκευαστούν τμηματικά.

 

 

Βελτίωση Διαπάτυνση Επαρχιακής οδού Βέλο-Στιμάγκα-Νεμέα

UA-36307587-1