Βελτιωση Διαπλάτυνση Επαρχιακης οδού      Βελο-Στιμάγκα-Νεμέα.

Προχωρουν με γρήγορους Ρυθμούς οι εργασίες του ανωτέρω έργου.Ηδη εχουν αποπερατωθεί οι πλακοσκεπείς οχετοι του 1ου τμήματος Νεμέα-Κούτσι καθώς καιν το 80% των χωματουργικών εργασιών.Στο δεύτερο τμήμα Κούτσι-Οινοποιείο αποπερατώθηκαν οι χωματουργικες εργασίες , η βάση υπόβαση οδοστρωσίας καθώς και το δίκτυ άρδευσης ΤΟΕΒ όπως και τα ιδιωτικά δίκτυα.Στο 1ο τμήμα ήδη αποπερατώθηκαν οι τάφροι ομβρίων υδάτων.Τό ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο 75%.Προυπολογιζόμενος 

χρόνος περαίωσης 3 μήνες ακόμα.Εργασίες που απομένουν τάφροι ομβρίων δευτέρου τμήματος, βάση ασφαλτικού 2ου τμήματος ,ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας , διαγράμμιση ,σήμανση.

 

 

Βελτίωση Διαπάτυνση Επαρχιακής οδού Βέλο-Στιμάγκα-Νεμέα

UA-36307587-1