ΣΤΟΧΟΙ

  • Η Αισθητική και Λειτουργικότητα
  • Εναρμόνιση των έργων στό      περιβάλλον.
  • Χρονική Συνέπεια
  • Ενταξη νέων τεχνολογιών και      υλικών
  • Κατασκευαστική Αρτιότητα

Απωτερος στόχος μας είναι με τα έργα μας αφ' ενός μέν να συμβάλλουμε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των περιοχών ,

στό ποσαοστό που μας αναλογεί, καθώς και στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της καθημερινότητας των χρηστών αυτών.

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τά άρτια κατασκευασμένα έργα και με ποιοτικά υλικά βελτιώνουν σε βάθος χρόνου την ψυχολογία των ανθρώπων αλλά και των δημιουργών αυτών.

Αυτό που εσύ δέν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μην το κατασκευάζεις για τιους άλλους.

                                                                                                                                                            Λιάσκος Γιώργος

                                                                                                                                             Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

UA-36307587-1