ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 260,00 μ2 στό 23ο χιλ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών -Κορίνθου στην Ελευσίνα.Διαθέτει καί μία ιδιόκτητη αποθήκη 760,00 μ2 στην βιομηχανική περιοχή της Μαγούλας η οποία είναι ενοικιασμένη.Για τίς περιστασιακές ανάγκες αποθήκευσης υλικών είτε σε εξωτερικούς χώρους είτε σε στεγασμένους διαθέτει έκταση 12.000 μ2 στην Μαγούλα δίπλα στόν κόμβο 2 της Αττικής οδού,1.000 μ2 δίπλα στην έδρα της εταιρείας όπου αποθηκεύει τα διάφορα μηχανήματα και οχήματα της καθώς και 900 μ2 υπόγειο χώρο ύψους 3,50 μ. με ράμπα καθόδου για την προστασία υλικών αποθήκευσης από τίς καιρικές συνθήκες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά και λογισμικό για την παρακολούθηση και διαχείρηση των έργων, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατασκευή των έργων, όπως φορτηγά, γερανοφόρα οχήματα, ημιφορτηγά - οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εργοταξιακούς οικίσκους, εκσκαφείς, φορτωτές, καθώς και τον γενικότερο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.

UA-36307587-1