ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λιάσκος Γιώργος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Λιάσκος Βαγγέλης Αντιπρόεδρος 
Kέκελος Αργύρης Μέλος Δ.Σ
Μελισσάρης Αριστογείτων-Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
Ανυφαντης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.

 

Λιάσκος Γιώργος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Λιάσκος Βαγγέλης

Απόφοιτος σχολης ΑΚΤΟ στόν σχεδιασμό και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Κέκελος Αργύρης

              Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

              Μελισσάρης Αριστογείτων-Δημήτριος

               Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

              Ανυφαντής Παναγιώτης

               Πτυχιούχος ΤΕΙ σχολής Ηλεκτρονικών

UA-36307587-1